2024-07-01

Kedlen til FFJ 38 er under tilpasning - her en prøveopstilling med de nye domer og skorsten.

På Trix' model af den preussiske T3 er der flere detaljer, som enten ikke eksisterer på FFJ 38, som ser anderledes ud eller er placeret et andet sted. Derfor er det nødvendigt at lave en del tilpasning, og her kommer det til at handle om fodpladen og kedlen.

Tilpasning af fodpladen
Donor-modellen har dele til trykluft monteret, som ikke ses på FFJ 38: en beholder og nogle rør. Desuden er trinnene under førerhuset i begge sider noget smallere, end de var på FFJ 38. Dvs. både beholder, rør og trin skal fjernes fra fodpladen, og der skal laves nye trin. Til gengæld er værktøjskasserne under fodpladen i begge sider under førerhuset bevaret på FFJ 38 - dog med lågerne fjernet. Jeg kan fint leve med, at lågerne bliver siddende på min kommende model af FFJ 38: de vil ikke være særlig synlige, da de vil l blive farvet sort som resten af lokomotivet, og hvis jeg skulle fræse dem væk for at opnå de samme, permanent åbne kasser som på FFJ 38 i 1:1, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil kunne gøre det tilstrækkelig pænt til, at jeg vil blive tilfreds.

Der vil ikke blive lavet nye trin endnu, så jeg vil i første omgang nøjes med at fjerne trykluftbeholder, -rør og trin. Rørene og trinnene fjernes nemmest ved at bruge en skævbider og en fil, men beholderen er lavet af lidt tykkere gods, så hvis jeg forsøger at fjerne den med tangen, er jeg bange for at ødelægge fodpladen, som er er ret tyndt stykke plast. Derfor valgte jeg at bruge en fræser.

Ved brug af fræseren, er det vigtigt at fastholde fodpladen, men pga. detaljer på oversiden, som jeg gerne vil bevare, er det nødvendigt at lave et fikstur ... men det kan man heldigvis også ret nemt lave med fræseren. Derfor blev et stykke krydsfiner fra rodekassen fundet frem, spændt på fræserens bord, og tilpasset, så fodpladen fra T3'eren kunne ligge plan og fastgøres uden at blive deformeret eller tage skade.

Med fodpladen fastgjort, fik jeg fræset de sidste dele af, og herefter blev de sidste grater fra fodpladen filet bort.

Herunder ses en lille billedserie af fremskridtet undervejs i processen.

Trin fjernet fra fodplade
Trin fjernet fra fodplade.
Trykluftrør fjernet fra fodplade
Trykluftrør fjernet fra fodplade.
Fikstur til fodplade
Fikstur til fodplade.
Fodplade fastspændt i fikstur
Fodplade fastspændt i fikstur.
Sidste detaljer fjernet fra fodpladen
Sidste detaljer fjernet fra fodpladen.
Fodplade klar til finpudsning og montering af nye, mere korrekte detaljer
Fodplade klar til finpudsning og montering af nye, mere korrekte detaljer.
Tilpasning af kedlen
På samme måde som fodpladen blev holdt fast ved hjælp af et fikstur, startede arbejdet med at fjerne domer, skorstenslejet og rørimitationer med at tilpasse et stykke finer, så kedlen kunne ligge vandret og fast i et fikstur. Derefter blev kedlen lagt i sit leje og klemt fast med tilpassede stykker bøgelister og nogle skruer.

Domer og skorstensleje (selve skorstenen var af plast og sad blot i spænd i lejet) blev fjernet med en grovfræsning, og med en fil blev resten fjernet. Tilbage er stadig kedelbånd og visse fastgørelsespunkter for de plastdele, der sad på kedlen. Fastgørelsespunkterne skal fjernes sammen med mindst et af kedelbåndene, der sidder forskudt i forhold til det tilsvarende på FFJ 38. Derfor er jeg ikke færdig med fjernelse af detaljer på kedlen, men når jeg har gransket billeder af forbilledet, vil jeg få fjernet de sidste detaljer, inden jeg begynder at opbygge kedlen igen med mere vellignende detaljer.

Herunder ses en lille række af billeder, som viser hvordan jeg fræsede og filede i kedlen, inden jeg nåede frem til et mellem-resultat, hvor jeg for sjov placerede nogle af de nye dele på kedlen. Det giver et indtryk af kedlen, som den kommer til at tage sig ud, når jeg når lidt længere. Et billede af prøveopstillingen kan ses helt øverst på siden.

Fikstur til kedel
Fikstur til kedel.
Kedlen er fastgjort i fiksturet og bortfræsning af detaljer er begyndt
Kedlen er fastgjort i fiksturet og bortfræsning af detaljer er begyndt.
De største detaljer på kedlen er fræset bort og fjernelse af mindre detaljer med fil er påbegyndt
De største detaljer på kedlen er fræset bort og fjernelse af mindre detaljer med fil er påbegyndt.
Tags: