Aalborg-Sæby

Sæbybanen syd for Sæby

Hovedsporet mod Aalborg i den sydlige ende af stationsterrænet, forløb i en ret linie over Ringvejen og et stykke videre ad det, der idag er Toldbodvej. Nogle hundrede meter på den anden side af Ringvejen, indledte sporet en kurve mod vest, og dannede dele af det, der idag er Nordens Allé.