2023-02-20

Der bliver stadig arbejdet videre med FFJ Em 37 - omtrent lige så ofte, som det er muligt.
Status lige nu er, at jeg er færdig med rettelser til tegningen, har fræset delene ud i deres endelige udseende og har samlet den første rå vogn.
Der mangler dog stadig detaljer, som f.eks. puffere, koblingskroge, håndtag, bøjler og torpedoventiler.

Stativet til mit spejlreflekskamera er desværre pakket lidt langt væk, så billederne til artiklen her er taget med mobiltelefon.
Det er forklaringen på den manglende dybdeskarphed og dårlige billedkvalitet.

Rå model af FFJ Em 37 - taget
Taget på min model af FFJ Em 37 er opbygget af lister

Taget
For at starte lidt fra oven, kunne jeg passende skrive om taget.
Jeg ville egentlig have lavet det i eet stykke, men selv ret tyndt polystyren viste sig at være for vanskeligt få til at holde formen - medmindre jeg brugte kræfter på at lave en form og varmforme taget. Det valgte jeg ikke at gøre, så taget endte jeg med at lave af et antal lister.

Listerne er fræset ud af et stykke 1mm tykt polystyrenplade, som er fræset ned til 0,5mm over spær og gavle samt i de synlige ender. De lange sider af taget er lavet med lidt bredere lister, der er fræset ned til 0,5mm over hele fladen.

Da jeg har valgt at lave taget af lister fremfor et helt stykke polystyrenplade, så kræves det efterbehandling for at få en jævn overflade: der skal spartles og slibes. Herefter vil jeg lægge et lag Micropore-tape fra 3M til at give struktur.

Som man kan ane, så er der lavet mange lister til taget. Det hænger sammen med, at jeg var usikker på, hvor brede jeg kunne lave listerne. Jeg ville nemlig gerne have taget til at følge gavlenes runding og undgå at det kom til at se kantet ud.

Men nu, hvor taget alligevel skal efterbehandles, er der ingen grund til at lave listerne så smalle, så tegningen for de næste udgaver er tilpasset, så listerne bliver dobbelt så brede. Det vil i øvrigt også spare tid under fræsning og samling.

Rå model af FFJ Em 37 - siderne
Siderne på min model af FFJ Em 37 med diverse detaljer

Siderne
Her ses siden af modellen. Siden sidste billede fra denne vinkel blev offentliggjort på Facebook-siden, har jeg fået lagt flere detaljer ind. F.eks. er der nu tilføjet slutsignalholdere ca. midt på hjørnestolperne.

Desuden er skydedørene blevet mere detaljerede. Der er tilføjet et beslag hvor dørhåndtaget senere vil blive monteret. I modsatte side er antydningen af den stålplade, som på forbilledet beskytter døren mod skader fra dørstoppet, når den er skudt helt til siden i åben tilstand. Desuden er de to beslag til ophæng af skydedøren i hvert af de to øverste hjørner nu også tilføjet.

Billedet afslører, at jeg stadig mangler at lave og montere vandnæser over skydedørene, men de kommer på et senere tidspunkt... Forbilledet havde desuden løbebrædder på begge sider. De kunne være fine at få med på modellen, men under et Fremotræf er der stor risiko for, at den slags detaljer falder af, så jeg ved endnu ikke, om jeg vil lave løbebrædder...

Rå model af FFJ Em 37 - Gavlen med dør og overgangsplade
Gavlen med dør og overgangsplade på min model af FFJ Em 37

Gavlene
Lastrummet i "Bette Claus"-vognene, som FFJ Em 37 er en af, var inddelt i to: det meste af pladsen var et pakrum, mens der i den ene ende af vognen var indrettet et lille aflukket rum. Herfra kunne skruebremsen betjenes.

Bag gavlen på billedet til højre befinder det store pakrum sig. Herfra kunne man på forbilledet bevæge sig over i en evt. personvogn via en dør med overgangsplade. Både dør og overgangsplade har jeg fået med på modellen - på døren anes et beslag omkring det kommende dørhåndtag, og på overgangspladen de to beslag, den i virkeligheden var gjort fast i. Overgangspladen var i virkeligheden monteret på to bøjler, som jeg også har fræset til min model - dem venter jeg dog med at montere til efter koblingskrogen er på plads. Til døren hører også to bøjler som på forbilledet var monteret på hver side af døråbningen, så personalet kunne støtte sig til dem undervejs mellem pakvognen og nabovognen. De to bøjler vil jeg også montere på modellen på et senere tidspunkt.

Pufferplanken har nu fået en ekstra detalje i form af beslaget omkring koblingskrogen. Som en forbedring siden sidst offentliggjorte billede af gavlene er slutlanterneholderne nu placeret i korrekt højde.

Rå model af FFJ Em 37 - Gavlen med inddækning til skruebremsehåndtaget
Gavlen med inddækning til skruebremsehåndtaget på min model af FFJ Em 37

Til højre ses gavlen i modsatte ende af vognen, hvor det lille aflukkede rum befandt sig. Herfra var der adgang til at betjene skruebremsen, hvis håndtag befandt sig bag den buede inddækning, der stikker ud fra gavlen. Under inddækning sad et lodret bræt monteret på forbilledet - det tjente som afstandsstykke for de beslag, som skruebremsen blev fastgjort i. Afstandsstykket ses også på min model.

Bortset fra afskærmningen er gavlen også ændret siden sidste billeder, jeg offentliggjorde på Facebook. Den ene af de to lodrette stolper er afkortet en del, så min model fremstår som en miniatureudgave af vognen, som den så ud, mens den var i drift.

Næste skridt
De næste skridt vil være at få taget spartlet og slebet, og få lavet og monteret de manglende detaljer som f.eks. vandnæser, håndbøjler, håndtag, torpedoventiler osv.
Modellen skal også males, litreres og patineres.
Desuden skal der monteres ruder, som jeg glæder mig meget til - men mere om det senere.