Modulben

Fastgørelse af ben til fremomodul

Som nævnt i en anden artikel om bygning af Sæby jernbanestation i model, ville jeg lave et forsøg med X-ben. Efter en tur i Ikea og Biltema samt nogle timer i værkstedet har jeg lavet det første sæt ben og en prøveopstilling. Benene er udformet i enderne, så de i udslået tilstand har et vandret plan i top og bund - i toppen er der også skåret til i lodret plan, så benene kan placeres indeni modulet. Desuden er der i toppen af benene fjernet 6mm ind mod spanten hvorpå de monteres, så benene ligger til spanten og kan fastspændes forsvarligt vha. vingeskrue/-møtrik gennem dertil indrettede huller. Se billedet øverst.

Benene fastgøres til modulernes spanter - både ben og spanter er forsynet med huller, så de skrues på spanterne med vingeskruer og -møtrikker. Den metode til fastgørelse sikrer, at benene aldrig kommer til at sidde i spænd, så de er nemme at montere og afmontere igen.

Skrue til samling af X-ben
Forsænket maskinskrue holder sammen på et sæt X-ben

Hvor de to ben i et sæt krydser hinanden er der boret et 8mm hul til en maskinskrue. Hullet er med vilje placeret lidt tættere på bunden end toppen, så bunden ikke rager så langt ud som toppen - så sker det sjældnere, at nogen kommer til at banke skoene mod benene under det opstillede modul. Maskinskruen, to skiver og en låsemøtrik holder sammen på bensættet - låsemøtrikken sikrer, at benene ikke skilles ad under brug og transport. Der er boret ud med et 20mm Forstnerbor et stykke ned, så maskinskruens hoved og møtrikken forsænkes - derved kan benene i sammenklappet form pakkes tæt for at spare plads under transport.

Jeg har valgt igen at bruge stiger fra Ikeas stigereoler - IVAR-serien med en højde på 179cm. De har en god dimension, en fornuftig kvalitet og koster ikke alverden. Jeg er omhyggelig med at vælge stiger ud, som er rette og ikke har store, gennemgående knaster - det vil blot gøre benene svage og give risiko for at de knækker. I Biltema købte jeg maskinskruer, skiver og selvlåsende møtrikker (se mere nederst).

Stigerne tilpasser jeg sådan her:

Prøveopstilling af modul på X-ben
Prøveopstiling af modul på X-ben
 1. De to midterste spanter saves af
 2. Stigerne forkortes nu, så de to sidste spanter lige netop også fjernes
 3. Centerhullet på det ene ben markeres og bores med et 8mm bor - placér det midt mellem fire af benets eksisterende nabohuller. Brug en søjleboremaskine for at opnå et helt lodret hul
 4. Så lægges benene nøjagtig oven på hinanden med ydersiderne udad - sådan som de skal monteres til slut. Med et 8mm bor gennem hullet i første ben afsættes nu et mærke på andet ben - og hullet bores i andet ben. Hullet skulle nu gerne sidde lige midt mellem fire nabohuller som på første ben.
 5. Med et 20mm Forstnerbor udvides hullet på hvert bens ene side, så maskinskruens eller møtrikkens hoved kan forsænkes. Husk, at to ben i et sæt skal have hullerne udboret i modstående sider - ydersiderne.
 6. Nu vendes det ene ben, så de to ben ligger ovenpå hinanden - begge med forsænkningen opad (nederste bens forsænkning er skjult af øverste ben). Så monteres maskinskrue, skiver og låsemøtrik og benene spændes sammen.
 7. Bunden afkortes nu i den korrekte vinkel og afstand fra centerpunktet - begge ben på en gang
 8. Så tilpasses formen på benenes top i korrekt afstand fra centerpunktet - begge ben på en gang
 9. Benene skilles ad igen og udsparingen ind mod spanten på modulet optegnes og laves for hvert ben. Udsparingen skal have en dybde på halvdelen af spantens tykkelse.
 10. Til sidst samles benene igen og sættes op i et modul. Nu kan monteringshullet på modulets spante overføres til benene med blyant. Center for hullet findes for hvert ben og bores ud med 8mm bor

Når første sæt ben er lavet, bruger jeg det som master til resten. Derved spares en del tid og opmåling.

Stilleskruer

Stilleskrue og forlængermøtrik
Stilleskrue og forlængermøtrik til fastgørelse under ben

Gulve er sjældent helt jævne, og det gælder også gulve i idrætshaller, hvor vi typisk afholder Fremo-træf. Derfor er det nødvendigt at forsyne benene med stilleskruer, så man kan kompensere for ujævnheder i gulvet, sikre at modulet står helt vandret og samtidig finjustere afstanden fra gulv til skinneoverkant. For at kunne montere stilleskruerne i benene har jeg bestilt 30mm forlængermøtrikker. For at montere en forlængerskrue i et ben, borer jeg først et hul med en diameter på 10mm - hullet skal være langt nok til at rumme hele den del af gevindstangen på stilleskruen, som forsvinder ind i benet, når stilleskruen er skruet i bund. Dernæst borer jeg hullet ud med et større bor, men kun så dybt, at forlængerskruen lige netop kan være der. Diameteren på det større bor afhænger af forlængerskruens tværsnit på tykkeste sted - hullet skal være mindst ½mm mindre i diameter, så forlængerskruen kan sidde i spænd i benet. Alternativt kan man lime den i med en epoxylim.

Stilleskruerne skal som minimum kunne justeres +/-10mm fra midterstillingen - og når de står i midterstilling skal benene have en længde, så overkanten af skinnerne på modulet er 130cm over gulvet.

Konklusion
Min prøveopstilling har vist, at stabiliteten på det opstillede modul på X-ben er mindst lige så god som på mine andre moduler. Derfor vil jeg arbejde videre med løsningen, så alle moduler til modellen af Sæby jernbanestation kommer til at hvile på X-ben. Der er en smule mere arbejde i fremstillingen af benene, men de har to store fordele fremfor ben af IVAR-stigerne i deres oprindelige sammensætning:

 • X-ben kan laves i varierende bredde, mens stiger kun fåes i bredder på 300mm og 500mm
 • X-ben fylder væsentlig mindre under transport

Jeg har valgt at bruge ben fra Ikeas IVAR stigereoler pga. prisen og profilets dimension. Det betyder, at jeg må leve med, at der på benenes ene side er to rækker huller. Hvis man ikke bryder sig om det, må man investere i høvlet træ fra f.eks. trælasten - her skal man dog huske på, at såkaldt knastfrit træ er ret dyrt - og desværre nødvendigt at bruge til ben, da knaster af en vis størrelse vil gøre benene for svage.

Byggematerialer
For at lave to sæt X-ben bruger jeg

 • 2 stk. stiger til IVAR stigereol - 179cm høje (Ikea)
 • 2 stk. 50mm maskinskrue M8 (Biltema)
 • 2 stk. låsemøtrikker M8 (Biltema)
 • 4 stk. skiver, 8,4x16mm (Biltema)
 • 4 stk. 70mm stilleskruer, M8 (Fremo sambestilling)
 • 4 stk. 30mm forlængermøtrikker M8 (Fremo sambestilling)