Scharfenberg-koblinger på skinnebusser og bivogne

AHB Sm8 med FFJ Sp2 på bro hos H0 Aalborg

Epoke Modeller har lavet nogle meget fine og velkørende skinnebusser og bivogne, som fra fabrikken er udstyret med standard A-koblinger. Heljans skinnebusser og bivogne er udstyret med en proprietær kobling, og det er ikke muligt at koble en Heljan bivogn efter en skinnebus fra Epoke Modeller.

Begge typer koblinger ligner på ingen måde de Scharfenberg-koblinger, der var monteret på virkelighedens skinnebusser. Derfor ville det være skønt at kunne udskifte modellernes koblinger med en fungerende Scharfenberg-kobling - det vil give modellens udseende et stort løft, og det giver mulighed for at koble skinnebusser sammen med bivogne eller rumpegeder fra vilkårlige producenter. Ved at montere sådan en kobling på en godsvogn, vil man også kunne hægte den på en skinnebus. Sådan gjorde man også i virkeligheden, hvor enkelte baner havde godsvogne med Scharfenberg-koblinger til formålet. Godsvogne efter skinnebusser var dog ikke særlig udbredt, fordi skinnebusser var spinkle og ikke er beregnet til at modstå den belastning, som en tung godsvogn kan udøve. Af samme grund lastede man ikke godsvogne, der skulle hægtes på en skinnebus så hårdt, som man ville, hvis den skulle trækkes af et lokomotiv.

Scharfenberg-kobling på HBJ Sm210 hos MHVJ
Eksempel på en Scharfenberg-kobling. Her siddende på HBJ Sm210 hos MHVJ.

I modsætning til den tidskrævende opgave det var, at samle et person- eller godstog med de normale skruekoblinger, så gik Scharfenberg-koblingen på skinnebusser automatisk i indgreb, når en skinnebus kørte mod en bivogn eller rumpeged. Derimod skulle de udløses manuelt ved træk i et håndtag, når der skulle frakobles. Det var trods alt stadig hurtigere, end at skulle skille en skruekobling, og den simplere sammenkobling med Scharfenberg-koblinger var generelt en fordel, da skinnebusser var enmandsbetjente.

Billedet til venstre viser et eksempel på en Scharfenberg-kobling, som de så ud på Horsens - Bryrup Jernbanes (HBJ's) skinnebusser. Hos Aalborg Privatbaner brugtes samme type kobling.

På hjemmesiden modellbahnservice-dr.de har jeg indkøbt 5 sæt Scharfenberg-koblinger (varenr. 29012) til mine skinnebusser - og de bivogne samt en rumpeged, der venter i kulissen på at blive bygget. Koblingerne afviger en lille smule fra virkelighedens kobling, idet de hver er udstyret med to små stænger til afkobling. Det er ikke strengt nødvendigt med de stænger, der peger nedad, så de kan uden problemer forkortes, hvorved man opnår en kobling, der ligner forbilledet lidt mere. Koblingerne fra modellbahnservice-dr har vi i Fremo Danmarks privatbane-fraktion besluttet at bruge til alle skinnebusser. Det vil give os en længe savnet mulighed for at gøre det mere spændende for lokomotivførerne at fremføre skinnebustog, idet vi vil kunne indlægge optagelse eller afsætning af bivogne på stationerne.

Montering af kobling under Epoke modellers skinnebus
For at kunne til- og afkoble andres bivogne uden for meget besvær, er det vigtigt at koblingerne monteres i samme højde. Det valgte mål er 4,5mm over skinneoverfladen målt til underkanten af den firkantede ramme, der udgør koblingens stødflade.

Selve monteringen er beskrevet i en tråd på sporskiftet.dk, hvor der gives et par bud på en løsning. Jeg faldt for den løsning, hvor man tilpasser en Scharfenbergkobling for at benytte den tap i undervognen, der holdt den originale kobling.

Der skal bruges en Scharfenbergkobling og tilhørende fjeder, et messingrør med en indre diameter på 2,2mm samt messingtråd Ø1,0mm

Scharfenberg-kobling monteret under en skinnebus fra Epokemodeller
Scharfenberg-kobling tilpasset en skinnebus fra Epokemodeller er her vist liggende med undersiden opad

Her en beskrivelse af, hvordan en Scharfenbergkobling kan monteres på en skinnebus fra Epoke-modeller:

 1. Med et 2,3mm bor udbores den indre diameter på de første tre millimeter af messingrøret
 2. Med en skydelære ridses en markering 1,9mm fra den opborede ende af messingrøret. Røret skal senere afkortes ved denne markering
 3. Med en tang med runde kæber, laves et øje på messingtråden. Øjet skal kunne sidde relativt stramt omkring messingrøret.
 4. Tråden bukkes så øjet står vinkelret på resten af tråden. Klip det overskydende tråd af, så der efterlades 10mm tråd i forlængelse af øjet
 5. Sæt øjet på messingrøret, så det er ca ½mm fra markeringen på messingrøret - og så de 10mm overskydende tråd stikker udenfor messingrøret. Lod de to dele sammen
 6. Med en skydelære ridses en markering på tråden 2,75mm fra markeringen på messingrøret. Tråden bukkes vinkelret ud fra messingrøret ved 2,75mm-markeringen, og fil det udragende stykke lettere fladt
 7. Sav eller fræs mesingrøret over ved 1,9mm-markeringen
 8. Afkort koblingsarmen til en længde på 2,5mm og lod koblingen på det fladfilede område på messingtråden
 9. For at koblingen altid holdes centreret, skal den medfølgende metaltråd, der skal agere fjeder, loddes til messingrøret på modsatte side og i modsatte ende af koblingen. Tråden loddes på ved messingrørets ende. Da tråden er pianotråd, vil loddetin ikke hæfte til tråden, så den skal fastgøres ved at blive indkapslet i loddetin
 10. Koblingen kan nu monteres på samme måde, som den originale kobling var fastgjort, og den lille metaltråd sættes i spænd mellem skinnebussens vognbund og to af de tappe, som banerømmeren er monteret med.
Scharfenberg-kobling monteret under en skinnebus fra Epokemodeller
Scharfenberg-kobling monteret under en skinnebus fra Epokemodeller.

Min metode sikrer, at koblingen sidder i korrekt højde, så jeg kan koble andre Fremo-folks bivogne på min skinnebus. Hvis man udelukkende skulle tilkoble bivogne fra Epoke, ville jeg bruge denne metode:

 1. Med et 2,3mm bor udbores den indre diameter på de første tre millimeter af messingrøret
 2. Med en skydelære ridses en markering 1,9mm fra den opborede ende af messingrøret. Afkort røret ved denne markering for at afstikke det nye øje til koblingen
 3. Bor et hul Ø1,3mm midtfor i den ene side af øjet
 4. Afkort koblingsarmen til en længde på 2,5mm og tilpas armens form, så den lige netop kan sættes i det borede hul i øjet
 5. Sæt koblingen fast i det borede hul og lod de to dele sammen
 6. Med fil eller bor fjernes loddetin forsigtigt fra indersiden af øjet
 7. Lidt loddetin afsættes på ydersiden af øjet modsat koblingen. Fastgør den lille stump pianotråd i loddetinnet - tråden skal sidde tæt på kanten af øjet, så den kommer til at sidde lige under bunden af skinnebussen, når koblingen er monteret

Uanset metode vil koblingen skulle tilpasses, så den sidder korrekt i både vandret og lodret plan.

Montering af kobling under en Heljan bivogn
Aalborgbanere havde flere bivogne af den korte type med pakrum i den ene ende - bla. FFJ Sp2, som Heljan har lavet i model, og som jeg vil udstyre med Scharfenbergkoblinger.

Undervognen har monteret strømoptag på alle hjulpar, og der går ledninger til interiørbelysningen, som er tændt konstant, når vognen bruges på en analog modeljernbane. I Fremo køres der digitalt, så jeg har i første omgang besluttet at fjerne strømoptag og ledninger, da det vil kræve en del arbejde og en funktionsdekoder at styre lyset i en bivogn, der skal kunne afkobles. Desuden bremser det originale strømoptag på Heljans bivogn hjulene en del, så ved at fjerne det forbedres bivognens køreegenskaber.

Her følger en vejledning i montage af Scharfenbergkoblinger på en Heljan bivogn, som er meget inspireret af den metode, som min Fremokollega, Henrik Poulsen, har brugt på sit skinnebusmateriel fra Heljan. I korte træk går det ud på at lave et afstandsstykke under bundpladen for at sikre korrekt højde på koblingen. Koblingen drejer om en akse i form af en skrue, der går gennem afstandsstykket og bundpladen - og det hele holdes fast af en møtrik i toppen samt en lille smule lim.

Til monteringen af en Scharfenbergkobling er der behov for et afstandsstykke, en 1,6mm skrue med en længde på mindst 7mm, en møtrik M1,6 samt en bøjle, som koblingsfjederen kan presse imod for at centrere koblingen.

Scharfenbergkobling med montagedele
Scharfenbergkobling med montagedele: afstandsstykke, skrue, møtrik og bøjle.
 1. Bøjlen bøjes af et stykke Ø0,5mm messingtråd. Den formes i første omgang som et cykelstyr: bredden skal være 8,3mm (ydre mål) og højden 5,2mm (ydre mål) - og de to stykker der bøjes til "håndtag" skal være ca. 5mm lange. Efter "håndtagene" er bøjet ud, bøjes det meste tilbage igen, så der opstår et knæk. Knækket sikrer, at bøjlen sidder i korrekt dybde i bundstykket, når den senere monteres. Til sidst laves et lille buk, hvor cykelstyret ville være fastgjort til stypinden, så bøjlen efter montering følger bundpladens kontur. Se udformningen af bøjlen på billedet af Scharfenbergkoblingen med montagedele.
 2. Afstandsstykket laver jeg af en stang massiv messing Ø6,0mm - men det kan også laves af andet metal. Afstandsstykket skal være 3,5mm højt - her bruger jeg min Proxxon MF70 mikrofræser for nøjagtighedens skyld. Messingstykket gennembores i midten med et 1,25mm bor og med gevindtap skæres et gevind til min 1,6mm skrue, der kommer til at tjene som aksel
 3. Møtrikken kan købes - eller laves af en stang messing - bredde 4mm, tykkelse 2mm. Et hul Ø1,25mm bores midt i stangen 2mm fra enden, og derefter laves et 1,6mm gevind i hullet. Møtrikken saves fri af stangen, så den bliver 4x4mm stor.
 4. Med til hver kobling følger et lille stykke pianotråd. Jeg bukker det på midten til et spidst V, og sætter det i koblingen gennem de huller, der er beregnet til fjederen. Derefter giver jeg den en lille dråbe loddevand, og fylder hulrummet med loddetin, så pianotråden sidder fast i koblingen. Herefter formes fjederen som vist på billedet af Scharfenbergkoblingen med montagedele
 5. Selve Scharfenbergkoblingen skal tilpasses lidt, da den koblingsarm, der vender ned mod svellerne er for lang. Hvis ikke den afkortes, vil den gå på mellemskinnerne i sporskifterne, og jeg har valgt at klippe den yderste tredjedel af. Derved er den resterende del af koblingsarmen formet som et 'L'.

Proceduren for forberedelse af bivognens bundplade er...

Bøjlen til begrænsning af fjederens vandring på bivognen fra Heljan limes fast mod bundpladens sider
Bøjlen til begrænsning af fjederens vandring på bivognen fra Heljan limes fast ovenfra mod bundpladens sider
 1. Først afmonterer jeg undervognen. Det sker ved at fjerne de fire skruer, som sidder i undervognens fordybninger til boogierne. Herefter kan jeg adskille undervognen fra overdelen
 2. Boogierne afmonteres ved at trykke ovenfra på tapperne, der udgør akslen. Der trykkes let, indtil de falder ud af rammen
 3. Nu afklipper jeg ledningerne ved strømoptagene der, hvor de går ind i overdelen. Tapen, der holdt ledningerne fast til bundpladen, fjernes
 4. Metalbøjlerne klipper jeg over så tæt på boogiernes yderside som muligt - herefter kan det resterende trækkes bagud af boogierammen
 5. Bundpladen har påmonteret de originale koblinger, som fjernes
 6. Hvor de originale koblinger sad, er der i bundpladen monteret to plast-fittings, som også fjernes
 7. Et hul på Ø1,25 mm bores midt for i 0,9mm afstand fra bagkanten af de fordybninger, som gjorde plads til førnævnte plast-fittings
 8. Med et gevindtapsæt M1,6 mm laves der nu gevind i hullet i bundrammen
 9. Mine bøjler skal monteres i hver to Ø0,7mm huller, som bores i henhold til billedet til højre. Bøjlerne monteres og limes med tokomponent Epoxy-lim - vent med resten af arbejdet til limen er hærdet

Selve montagen sker sådan her...

Scharfenberg-kobling monteret under en bivogn fra Heljan
Scharfenberg-kobling monteret under en bivogn fra Heljan
 1. Et afstandsstykke placeres over hullet i bundpladen, hvor vi lavede gevind tidligere. Nu føres Scharfenbergkoblingens øje gennem bøjlen og skrues på afstandsstykket - husk at vende koblingen korrekt! Skruen skrues gennem afstandsstykket og hullet i bundpladen. Stram skruen så meget, at koblingen er styret, men stadig kan bevæges frit fra side til side.
 2. Nu fikseres skruen med møtrikken, og mens skruen holdes med en skruetrækker, strammes møtrikken forsigtigt. Test at koblingen stadig kan bevæges frit fra side til side, og fiksér derefter møtrik og afstandsstykke ved at lægge lidt cyanoakrylat-lim rundt i kanten, hvor møtrik hhv. afstandsstykke er i berøring med bundpladen
 3. Når limen er tør, kan man tilpasse koblingsfjederen, så koblingen sidder centreret og falder korrekt tilbage i midterstilling, efter den bevæges til en af siderne. Desuden bør bøjle og afstandsstykkets sider males sort.

Efterfølgende testes sammenkobling med skinnebussen, og højden justeres evt. ved forsigtigt at bøje koblingsarmen med en lille tang.

Billedet herunder, som er taget på Hadsundbanedelen af H0 Aalborgs anlæg, viser en skinnebus fra Epokemodeller sammenkoblet vha. scharfenbergkoblinger til en bivogn fra Heljan. Begge modeller mangler nogle detaljer og udskiftning af hjul til RP25-hjul, men da artiklen her handler om koblingerne, så går det nok, tænker jeg...

Skinnebus fra Epokemodeller med bivogn fra Heljan
Skinnebus fra Epokemodeller med bivogn fra Heljan