AHB Qf 2323

I den her artikel om AHB Qf 2323 vil jeg beskrive, hvordan jeg har tilpasset og patineret Hobbytrades model. Forbilledet blev bygget af Randersfabrikken Scandia i 1915, men var baseret på tegninger helt tilbage fra 1896. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår vognen blev udrangeret, men den har antageligvis kørt med helt til Aalborg Privatbaners lukning.

Min model af AHB Qf 2323 med lappet tag inden den afsluttende patinering.

For at give lidt variation i min vognpark, har jeg valgt at omlakere den ene sidedør på vognen og lakere lyse felter på taget, som skal give indtryk af, at døren er udskiftet og taget er blevet lappet med ny tagpap. Jeg har ikke billeder af den virkelige vogn, så jeg har ikke belæg for at lave de ændringer, men der kørte mange vogne rundt ved APB, som fik lavet den slags reparationer. Derfor går jeg på kompromis med enkelte vogne for at opnå en generel mangfoldighed i vognparken, som faktisk har bund i virkeligheden.

I mine øjne ser en model først korrekt ud, når den er patineret. Udover detaljeringsgraden synes jeg, at patinering er det, der er forskellen på en model og et stykke legetøj - se f.eks. forskellen på de to billeder af vognen. Derfor har jeg valgt at patinere mine modeller - også AHB Qf 2323. Den metode, jeg har brugt, er den samme som for modellen af FFJ Q 379, som jeg har skrevet om i en anden artikel. Det endelige resultat kan ses foroven parkeret på et af mine moduler, og fremfor at gentage mig selv, vil jeg blot vise et enkelt billede af vognens modsatte side. Billedet er taget før den endelige patinering, og her ses de malede felter på taget tydeligt.