Sæbybanen syd for Sæby

Hovedsporet mod Aalborg i den sydlige ende af stationsterrænet, forløb i en ret linie over Ringvejen og et stykke videre ad det, der idag er Toldbodvej. Nogle hundrede meter på den anden side af Ringvejen, indledte sporet en kurve mod vest, og dannede dele af det, der idag er Nordens Allé.

Nordens Allé, dec. 2003, med rester af voldene, som skærmede af for jernbanesporet mod Aalborg
Billedet viser den del af Nordens Allé, der er flankeret af de to volde, der i sin tid skærmede for jernbanesporet mod Aalborg. Det er vanskeligt at se det på billedet, men volden i venstre side fortsætter efter ca. 100 meter i en lige linie, mens vejen bøjer af mod billedets højre side.

Langs begge sider af dele af Nordens Allé er der den dag idag en vold, som i gamle dage skærmede for jernbanesporet mod Aalborg. Fortsætter man mod vest ad Nordens Allé, opdager man, at volden på den nordlige side af vejen er fjernet fra et vist punkt. Det skyldes, at banen fra dette sted fortsatte i en ret linie op til og tværs over Aalborgvej (Hovedvej A10) og videre mod Hørby - se billedet nedenfor. Volden på Nordens Allé's sydlige side viser jernbanens forløb, da den udstikker den rette linie mod Aalborgvej, og dermed viger fra vejens fortsatte kurvede forløb.

Nordens Allé, 28. jun 2004, hvor banen fortsatte til Hørby på vej mod Aalborg
Billedet viser den del af Nordens Allé, hvor vejen ikke længere følger banens forløb, idet banelegemet fortsatte i en ret linie op mod hovedvej A10. Det ses af volden i billedets venstre side, som markerer banens retning.

Følger man banens forløb fra hvor det afviger fra Nordens Allé, vil det kort efter blive afbrudt af nogle parcelhusgrunde, men bag dem fortsætter sporet i form af en sti. Denne sti går forbi Store Toftelund - en firelænget gård, der fungerer som fritids- og aktivitetscenter - og fortsætter op til Hovedvej A10, kun afbrudt af Trælastens nye bygninger ved hovedvejen.

Banestien ved Store Toftelund, 28. juni 2004
Billedet viser det sted, hvor jernbanen passerede Store Toftelund. Billedet er taget i retning mod Hovedvej A10, og som det ses af billedet, har naturen også trængt sig godt ind på det gamle baneareal.

På billedet herunder ses det sted på Hovedvej A10, hvor banen i sin tid krydsede vejen, og fortsatte forbi en bygning på vejens vestlige side. Bygningen var eneste bebyggelse i området, da banen fungerede, så den har måske været ledvogterhus eller -bolig til betjening af jernbaneoverskæringerne med A10 og med Vandløsvej.

Hovedvej A10, 28. jun 2004, hvor banen krydsede på vej mod Aalborg
Billedet viser det sted, hvor jernbanen krydsede hovedvej A10. Banelegemet skar modsatte grøft cirka der, hvor den hvide plaststolpe i billedets højre side er placeret. Tager man ud til stedet, kan man stadig se hvor grøften er afbrudt og vandet ledt gennem et rør under den udfyldning, som banelegemet lå på.

Der er temmelig tilgroet op til den vestlige side af A10, hvor banelegemet i sin tid lå - det vidner billedet nedenfor om. Der ser man den bygning, som også lå her på banens tid, og som meget vel kunne have været ledvogterens bolig. Billedet er taget på det sted, hvor grøften på den vestlige side af A10 er afbrudt, så banen har haft et forløb lige højre om de to høje træer i midten af billedet og fortsat lige over til de træer, der kan skimtes helt i baggrunden.

Ved Hovedvej A10, 28. jun 2004, hvor banen lå tæt op ad en bygning
Her ses det sted, hvor banen fortsatte forbi en bygning på hjørnet af A10 og Vandløsvej på sin vej mod Aalborg.

På modsatte side af Vandløsvej fortsatte banen som sagt mod Hørby. På billedet nedenfor - med Vandløsvej i forgrunden - ses endnu en rest af de volde, som omgav banelegemet. Selve banen har lagt på venstre side af den synlige vold. Ser man godt efter, kan man iøvrigt se, at banen krummede mere vestover nogle hundrede meter inde over markerne, bag det levende hegn, der forløber vinkelret ud fra volden et stykke inde.

Ved Vandløsvej, 28. jun 2004, hvor banen forsvinder mod vest ad Hørby til
Her ses resterne af en af de volde, som beskyttede banelegemet mod den værste sne om vinteren. Det er med udsigt fra Vandløsvej ud mod Rønbro, hvor banen krummede yderligere mod vest for at ramme Hørby.