Opvejning af vogne

Model opvejet med møtrikker

Et af de krav der stilles til rullende materiel under et Fremotræf er, at de er opvejet. Der er delte meninger om, hvorvidt det er nødvendigt i alle aspekter af trafikafviklingen, men vægten gør ihvertfald en forskel under rangering. Når man skal rangere under et træf, er det en stor fordel at vognene kobler med hinanden, uden man skal hjælpe til - og her er vægten vigtig. En lige så vigtig faktor er koblingen, og her har mange års erfaring vist, at Fleischmanns bøjlekobling er mest driftsikker, så med få undtagelser har alle vogne sådan en kobling monteret. Der har været mange - og er stadig nogle - forsøg igang med at finde et mere diskret alternativ til den kluntede bøjlekobling, men endnu er der ikke fundet et alternativ, der er godt nok til, at man vil skifte alle koblinger ud.

Men her skal det handle om vognenes vægt, og der findes en formel for, hvor meget en vogn som minimum bør veje.

Udfra vognens længde (L) fra puffer til puffer målt i millimeter bruges disse formler til udregning af totalvægten T:

L < 100 T = 0,9 * (30 g + (L x 0,5 g))
100 < L < 180 T = 30 g + (L x 0,5 g)
L > 180 T = 1,2 * (30 g + (L x 0,5 g))

Eksempelvis har jeg her brug for at opveje en DSB Ikt-vogn, som er 107mm lang mellem pufferne. Værdien L er dermed 107, som ligger i intervallet mellem 100 og 180. Derfor skal jeg - ifølge tabellens første kolonne - bruge den midterste formel til at udregne en passende totalvægt. Totalvægten T vil derfor blive 30 + (107 * 0,5) = 83,5g. Vognen vejer i forvejen 50g, så jeg skal opveje den med 33,5g.

Til selve opvejningen kan man bruge, hvad man har for hånden. hvis det er en lukket godsvogn. Det er en Ikt, så jeg bruger her nogle møtrikker, som jeg har i overskud. Møtrikkerne sætter jeg fast med silikone på vognbunden, men sætter dem sådan, så jeg stadig kan skifte fjedre i kortkoblingskinematikken, hvis det bliver nødvendigt. En åben godsvogn er sværere at veje op, da vægtklodserne nemt er synlige - her kan man evt. lime små stålhagl op under bunden. Med stålhagl kan det dog være svært at opnå den ideelle vægt, fordi det vil fylde for meget, men lidt er bedre end intet. Man kan også tilpasse en metalplade at lægge i bunden af vognkassen og forsyne den med riller og male den op, så den ligner en bræddebund. Når man betragter vognen vil det dog nemt komme til at se unaturligt ud, fordi vognsiderne udvendigt ser markant højere ud end indvendigt. En tredie løsning kan være at køre med en permanent last, som udgør den ekstra vægt. Det kan også gøres med møtrikker eller andet, som man dækker over med noget der ligner en presenning eller laver en transportkasse de kan ligge i.