Ulf Holtrup

De som er bekendt med tidsskriftet "Signalposten", kender med stor sandsynlighed også til Ulf Holtrup. Som man kan læse af teksten nedenfor, der er skrevet af en god ven og klubkammerat til Ulf Holtrup, havde han en afgørende rolle i tilblivelsen af Signalposten som tidsskrift og i at gøre bladet respekteret som en meget nøjagtig og seriøs kilde til information om jernbaner i Danmark.

Foruden sit engagement i "Signalposten" har Ulf Holtrup udgivet fire fotohæfter fra 1973 - 'Danske privatbaner i foto': 'Nakskov-Kragenæs jernbane', 'Thisted-Fjerritslev jernbane', 'Ålborg Privatbaner. Søndenfjords' og 'Ålborg Privatbaner. Nordenfjords'.

Som interesseret i Sæby jernbanestation vil jeg fremhæve "Signalposten" nr. 2 fra juni 1991, hvor der er en større artikel om netop Sæby jernbanestation og havnebane med flere billeder - en del af artikelserien "Idéer derudefra".

Ulf Holtrup voksede op i Brønshøj/Husum, tæt ved, og med udsigt til, det daværende trinbræt - den senere S-togsstation - Islev.

Allerede fra barndommen havde han en meget stor interesse for såvel jernbaner, som modeljernbaner - en interesse der varede hele livet.

Som ganske ung meldte han sig ind i Dansk Model-Jernbane Klub (DMJK), og kom i årenes løb til at sætte et stort præg på denne klub. Med stor iver og interesse var han næsten en slags leder for ”Byggeholdet” gennem 1950´erne, og han var ved klubbens 25 års jubilæum i 1963, med til dels at stifte foreningen ”Jernbanehistorisk Selskab”, dels at etablere tidsskriftet ”Signalposten”, der begyndte som medlemsblad for JS/DMJK. Efter et par år satte økonomien imidlertid en stopper for dette projekt, hvorefter bladet lå stille et par år.

Imidlertid tog Ulf Holtrup - sammen med et par andre klubmedlemmer - initiativ til at genoplive bladet, men denne gang på fuldt forretningsmæssig baggrund. Bladet genopstod, og til hans store glæde, med langt større tilslutning, end han -og de øvrige medarbejdere-, havde turdet håbe på.

Sit store kendskab til danske jernbaner havde U.H. opnået dels ved læsning om emnet, dels ved samvær med andre jernbane-entusiaster og ikke mindst på sine mange sommerferieudflugter rundt i Danmark. Hver eneste sommerferie blev tilbragt på de danske veje, langs især danske privatbaner, rejser hvor alt (også) var planlagt til mindste detalje. En stor glæde var det for flere af ”Signalpostens” medarbejdere, at vi altid var velkomne til at køre med på disse ture - over kortere eller længere strækninger - alt som den pågældende medarbejder selv havde mulighed for at deltage. Her blev grundlaget lagt for mange senere artikler i ”Signalposten”.

I årenes løb voksede bladet til et stade, som mange - heldigvis - stadig taler om og savner, et stade som bladet nåede takket være U.H.s store sans for detaljer. Alt blev kontrolleret, og dobbeltkontrolleret - intet måtte være forkert, når bladet kom ”på gaden”, hvis han kunne gøre noget for at undgå det.

Tiden gjorde imidlertid sin indflydelse gældende - her, som alle andre steder - og i 1993 måtte han opgive, at videreføre sit ”hjertebarn” ”Signalposten” (som han selv udtrykte det). Bladet gik ind - til stor sorg for mange model- og jernbaeentusiaster - med udgangen af året 1993, og få år efter endte Ulf Holtrup også sine dage.

Testamentarisk overlod Ulf Holtrup sine mange film og tusindvis af negativer og fotografier til den af institutionerne Teknisk Museum eller Danmarks Jernbanemuseum, der ville gøre materialet tilgængeligt for offentligheden.

Det blev Jernbanemuseet i Odense, der påtog sig opgaven!!!