Dekaler

Dekaler monteret på model af FFJ M 1211

I Fremo er det meget normalt at omlitrere sit rullende materiel, så det er lettere at skelne sine vogne og maskiner fra andres. Desuden er der stadig et relativt begrænset antal færdigproducerede privatbanemodeller i handlen, så det er ofte nødvendigt at bygge eller tilpasse selv, hvis man vil have en lidt alsidig vognpark. Heldigvis kan man købe dekaler til en del materiel hos KM Text, men selv her er udbudet begrænset. Vil man ovenikøbet gerne lave en særlig lokal vogn med specielle påskrifter, så er man nødt til at lave det selv, hvis ikke man kender nogen, der er frisk på opgaven. Går man meget i detalje, så opdager man, at mange producenters påskrifter ikke er lavet med helt korrekt skrifttype. Årsagen er velsagtens økonomisk, da det er tidskrævende at lave en nøjagtig skrifttype, og det er alligevel de færreste, der hæfter sig ved den detalje. Men da mit behov for at lave dekaler opstod, så valgte jeg at gå linen ud og lave en korrekt skrifttype for Aalborg-materiel.

Det er som sådan ikke særlig vanskeligt at lave dekaler - men der går meget arbejdstid til, før de første kan sendes til udskrift. Min metode går som nævnt ud på først at lave en TrueType Font mage til den, der brugtes på materiellet hos Aalborg Privatbaner. Skrifttypen tegner jeg i CorelDraw, så eksporterer jeg bogstaverne til en .ttf-fil og installerer skrifttypen på PC'en. Herefter bruges CorelDraw igen til at lave dekalerne komplet med tekniske påskrifter, hjørnemarkeringer, revisionsdato osv. - baseret på min egen True Type Font.

En særlig udfordring er, at nogle litreringer og påskrifter skal printes i hvid. Det er der kun meget få printere, der kan klare - og de er som regel meget dyre. Derfor får jeg udskrevet mine dekaler ude i byen hos www.decalprint.de - de har specialiseret sig i at udskrive dekaler på vådtransfer-papir.

Skrifttyper
Ved at lave sin egen skrifttype, så kan man kopiere udseendet på hver eneste af originalens bogstaver. Fremstilling af en vellignende skrifttype er nok det mest tidskrævende i processen med at lave dekaler. Derfor kan der være meget tid at spare, hvis man kan se mellem fingre med, at skrifttypen på materiellet ikke ligner 100%. Det er nemlig muligt at downloade færdige fra internettet og installere dem for at komme hurtigt i gang. En metode til at finde en alternativ skrifttype er at tage et udsnit af et billede med en litrering fra et indskannet foto - det kan være teksten "Danmark" på en godsvogn. På hjemmesiden myfonts.com kan man uploade udsnittet som fil, hvorefter man kan se sidens bud på bogstaver i billedet. Hvis ikke den har analyseret billedet korrekt, kan man indtaste de korrekte bogstaver for hver identificeret bogstav på billedet. Herefter finder hjemmesiden matchende skrifttyper frem, og man kan så udvælge den, som man mener stemmer bedst overens med forbilledet.

Et F tegnet i CorelDraw
Bogstavet F tegnet i CorelDraw

Jeg har valgt at lave en skrifttype, som gerne skulle ligge meget tæt op ad originalen i udseende. Mit værktøj er CorelDraw, og metoden er godt beskrevet i denne blog. Hvert bogstav tegnes på en side for sig - hvert af de store, hvert af de små og alle tal skal tegnes. Dertil skal visse specialtegn tegnes, såsom komma, punktum, skråstreg osv. Det er et stort arbejde at lave alle bogstaver, så jeg har i første omgang valgt kun at lave tallene samt de bogstaver og specialtegn som er nødvendige for at skrive "Danmark", selve litraene samt revisionsdato og vægt mv.

For at kunne ramme forbilledet, har jeg benyttet mig af de billeder, som jeg gennem mange år har fået samlet sammen. De er en uvurderlig hjælp til at få den rette form og dimension på tegnene. Efter de nødvendige bogstaver, tal og specialtegn er tegnet og gemt, skal de eksporteres til en .ttf-fil. Det gøres inde fra CorelDraw som beskrevet i del 2 af den førnævnte blog. Når filen er klar, kan man installere skrifttypen i Windows ved at højreklikke på .ttf-filen og vælge 'Installer'. Skrifttypen kan testes i et tekstbehandlingsprogram.

Foto som skabelon
I nogle tilfælde kan det være svært at finde en vellignende skrifttype, og har man ikke mod på at lave sin egen, så kan også bruge et godt foto som skabelon. Metoden er dog kun god, hvis fotoet er skarpt og stort nok til at detaljerne i bogstaverne er tilstrækkelig tydelige. På billedet her er jeg i gang med at lave en teknisk påskrift til FFJ M 1211, der var en rangertraktor på Sæby station fra 1960 og frem til stationens lukning i 1968. Rangertraktoren kan i skrivende stund (2018) beses ved veteranjernbanen i Lunderskov, og udgangspunktet for påskriften er et nærbillede af maskinen i Lunderskov.

Teknisk påskrift til FFJ M 1211
Eksempel på en teknisk påskrift "Hovedafbryder" til FFJ M 1211

Billedet har jeg hentet ind i Coreldraw og lysnet, så den gule grafik jeg tegner over det er mere synlig. Først tegner jeg såkaldte "curves" rundt langs kanten af hvert bogstav, og derefter udfyldes med den gule farve. Til sidst fjerner jeg de tegnede "curves", og grupperer alle delelementer. Nu kan jeg nedskalere hele påskriften med ramme, så det passer med den dimension skiltet skal have i H0.

Fremstilling af dekaler
For at gøre det så nemt som muligt at påføre de færdige dekaler i korrekt indbyrdes afstand, så er det en god idé at opdele dem i blokke, hvor det er muligt. Ofte ser man, at visse oplysninger på godsvogne altid er grupperet på samme måde på forskellige vogne. Derfor vil det være en fordel at placere sådan en gruppe af oplysninger på samme måde på dekalarket, da man derved kan klippe hele tekstblokken ud og overføre hele gruppen på een gang til modellen. For at kunne gøre det, er det nødvendigt at bestemme linjeafstanden, og det gøres ved at måle bræddehøjden på modellen inklusiv et brædde-mellemrum. Bogstavhøjden, tekstfelternes bredde og stregtykkelsen på rammer mv. bestemmes med udgangspunkt i højden på modellens brædder uden mellemrum, og ved at rådføre sig med billeder af den virkelige vogn.

På Aalborgbanerne brugte man ofte visse vogne til specifikke formål - eller man begrænsede brugen af visse gamle vogne til helt bestemte løb. F.eks. dedikerede man en samling vogne til cementtransport, og i årene op til og under krigen var en del vogne dedikeret til transport af tørv. Vogne til transport af cement eller tørv blev markeret med sorte felter, hvori der med hvid skrift stod "Cementvogn" eller "Tørvetransport". Andre vogne - som 10 tidligere Q-vogne fra DSB - kunne have hvid tekst uden sort baggrundsfelt, hvor der stod "Kun lokale transporter" - eller som på en håndfuld Kl- og Q-vogne i Sæby, hvor der stod "Kun Sæby Havn". Sidstnævnte glæder jeg mig selvsagt rigtig meget til at få lavet modeller af til min station. Når der skal laves et sort felt med hvid skrift, så vil den hvide skrift indskrænkes af det sorte, når dekalerne udskrives - eller sådan opfatter øjet det i hvert fald. Det skal man derfor huske at kompensere lidt for i sin grafik, ved at lave størrelsen på den hvide skrift en smule større, end den egentlig bør være.

Klargøring til print
Da dekaler ofte indeholder bogstaver, der skal udskrives i hvid, er det vigtigt at bruge den korrekte farvekode for alt hvidt. Farvekoden er bestemt af de folk, man bestiller til at fremstille dekalerne, så her skal man rådføre sig med dem. www.decalprint.de, hvor jeg får udskrevet mine dekaler, kræver, at man bruger CMYK-standarden til angivelse af farver, og deres kode for hvid er CMYK 0,0,0,10. For at kunne udskrive resultatet på printer, kræver de, at alle lag i tegningen lægges sammen til eet, og at tegninger er vektorbaserede - det gælder både tekst og grafik. Endelig skal alt omdannes til kurver inden filen gemmes og afsendes til print.

Det færdige produkt
CorelDraw-filen emailes til decalprint.de, som gennemgår filen og checker, at alt er som det skal være rent teknisk - dvs. om de kan indlæse filen og om de krav der stilles til den er opfyldt. Derefter modtager man en mail med ordrebekræftelse og en pris.

Dekalark med samtlige tekniske påskrifter til FFJ M 1211
Dekalark med samtlige tekniske påskrifter til FFJ M 1211

Når man indbetaler beløbet, går der op til 14 dage før man har sine dekaler i hånden. Dekalerne er forsvarligt emballeret i en ziplock-plastpose lagt i en konvolut med stift karton som bagside. Udenpå konvolutten er forsendelsen markeret med advarsel om, at brevet ikke må bøjes. Brevet fremsendes anbefalet, og det har den positive sideeffekt, at postvæsenet skal håndtere brevet manuelt - og dermed bliver det også behandlet mere skånsomt end normale breve.

Produktet, som postbudet kommer med, er resultatet af ens grafiske anstrengelser udskrevet i de valgte farver på dekalark - klar til at blive udskåret, vædet og overført til modellen. Billedet til højre viser det samlede sæt af dekaler til FFJ M 1211 inklusiv påskriften "Hovedafbryder" i ramme, som er vist under udarbejdelse ovenfor. Al tekst på den resterende del af arket er lavet med min egen font og bogstaverne er indbyrdes placeret, så de står på samme måde, som de gør på forbilledet.

Teknisk påskrift til FFJ M 1211
"Hovedafbryder"-påskriften til FFJ M 1211 - her som dekal

Billedet her viser påskriften "Hovedafbryder" fra dekalarket i stærkt forstørret udgave. Påskriftens dimension inklusiv ramme er kun 3,5x0,7mm, så der stilles høje krav til printeren... Bogstaver mindre end 0,3mm vil blive relativt ulæselige, men omvendt vil man også skulle have gode briller for at læse det...

Andre muligheder
Selv om det er praktisk at kunne lave sine egne dekaler, så kan metoden sagtens bruges til også at lave andre former for dekaler. F.eks. kan man lave graffiti, håndskrevne destinationer i skrivefeltet på godsvogne, emaljeskilte, påskrifter på lastvogne osv. Jeg har f.eks. lavet dekaler med min mailadresse på, som jeg kan sætte under modellerne, så andre nemt kan kontakte mig, hvis de ved en fejl har fået noget af mit rullende materiel med hjem efter et træf. Det er kun fantasien der sætter grænser.

Modellen af FFJ M 1211
Her i artiklen har jeg vist, hvordan jeg har lavet dekaler med litra og tekniske påskrifter til min model af FFJ M 1211.

Teknisk påskrift for hovedafbryder på FFJ M 1211
"Hovedafbryder"-dekalet monteret på modellen af FFJ M 1211

Modellen er en af de få privatbane-maskiner, som det rent faktisk er muligt at købe færdiglavet. Den er håndlavet og købt hos Real Modell i Tyskland, og jeg synes den er flot lavet - og så hører den til på en model af Sæby. Desværre kører modellen ved højeste hastighed kun ca. halvt så hurtigt som den burde. Det betyder, at der skal afsættes god til til rangering - så god tid, at den ikke er anvendelig under et Fremotræf, hvor rangering meget ofte sker under tidspres.

På trods af, at den ikke for alvor kommer til at slå sine folder på et træf, så har jeg besluttet at gøre den færdig. Fra Real Modell leveres den normalt med litreringer, men uden de tekniske påskrifter. Tilmed er udseendet af og farven på producentens litrering ikke tro mod forbilledet, så jeg bestilte min uden litrering. Derfor har jeg brugt tid på at lave dekaler til modellen, og nu hvor de er monteret, mangler den kun at blive patineret.

Billedet til højre viser "Hovedafbryder"-dekalet monteret på modellen.