Transport- og opbevaringskasser

Der er flere måder at transportere og opbevare sine moduler på - jeg har kun erfaring med to. I starten transporterede jeg mine moduler ved at sætte dem sammen to og to - over hinanden med passende mellemrum og landskabssiden mod hinanden. De blev sat sammen med to plader, som var forsynet med huller på 12mm i diameter, så de kunne fastgøres til modulernes gavle med samme vingeskruer og gennem samme huller, som bruges til samling af modulerne ved opstilling. Når jeg skulle opbevare modulerne hjemme, ville jeg efter hvert træf vikle plastfolie rundt om hvert modulpar, så støv ikke kunne finde vej til landskabet. Efter nogen tid viste det sig dog, at det sollys, som kunne slippe gennem den gennemsigtige folie, blegede det fiber, jeg havde lavet græsset med.

Løsningen var at lave lukkede transport- og opbevaringskasser til modulerne. Foruden at lukke lyset ude, har de den fordel at man ikke skal bruge tid på at vikle plastfolie rundt om modulerne. Ulempen ved kasserne er, at de er dyrere og vanskeligere at fremstille... Denne artikel handler om, hvordan jeg bygger mine transportkasser.

Plademateriale
Jeg har valgt at lave kasserne af almindeligt krydsfinér fremfor poppel, som jeg bruger til modulerne. Poppel er lettere, men ikke helt så stærkt som den almindelige finér, der er fremstillet af fyr. Til top, bund og gavl benytter jeg 12mm finér, mens jeg bruger 6mm til siderne.

Dimensioner
Siderne går udenpå gavlstykket, så bredden af gavlstykket sætter jeg til 310mm - eller det samme som modulets bredde plus 10mm. Højden af gavlstykket er bestemt af, hvor meget luft der skal være over hvert modul - og af hvor mange moduler, der skal være over hinanden i kassen. Siderne skal være 10mm højere end gavlstykket, da jeg fræser en fals i top- og bundstykkernes langsider, så samlingen bliver stærkere - falsen er 5mm dyb og er 6mm bred. I den ene ende af top- og bundstykkerne laves falsen også 5mm dyb, men istedet 12mm bred, da gavlstykket er 12mm tykt. Længden af bundstykket lader jeg være modulets længde plus 10mm plus 12mm (tykkelsen af gavlstykket) plus 6mm (tykkelsen af lemmen) plus 12mm.

Det betyder at jeg kan lave en lem af et stykke 6mm finér, som kan skydes ned i en udfræsning i bundstykket - tilsvarende udfræsning skal laves i siderne, så sidernes længde skal være den samme som bundstykkets. Topstykket skal derimod kun være modulets længde plus 12mm (tykkelsen af gavlstykket) plus 10mm. - derved kan lemmen skydes ned foran toppen af kassen. Lemmen laves samme bredde som gavlstykket plus 4mm - højden skal være den samme som siderne plus 12mm. Udfræsningen, som lemmen skal køre i, skal være 6mm bred - i bundstykket skal den være 5mm dyb og i sidestykkerne 2mm dyb. Fra enden af bundstykke og sider skal der være 12mm ind til udfræsningen.

Som håndtag til lemmen laves et stykke 12mm finér - bredden ca. 50mm og længde den samme som gavlstykket er bredt. Det limes på den ene ende af lempladen.

Hvis kassen skal huse mere end et modul, laver jeg en hylde for hvert ekstra modul. Hylden laves samme bredde som lemstykket og 7mm kortere end topstykket. For at få plads til hylden fræses et spor i sidestykkerne - 6mm bredt og 2mm dybt. I gavlstykket fræses et spor på 6mm i bredden og 5mm i dybden.

Samling
Selve samlingen af kassen skal man være omhyggelig med og hele tiden måle efter, om den holder vinklerne under processen. Ligesom med mine moduler, bruger jeg hvid snedkerlim klasse D3, og skyder dykkere i for at holde sammen på delene, mens limen hærder. Jeg vil lade det være op til dig selv, i hvilken rækkefølge du samler din transport- og opbevaringskasse.

Ekstraudstyr
For at lette håndtering af kasserne, kan man forsyne dem med hjul og håndtag. En anden fordel kan være at lave en sikring i kasserne, så modulerne ikke tager skade af at blive transporteret i trailer eller hvis en transportkasse vendes på hovedet. Jeg har valgt at bore dybeler igennem mine transportkassers gavle - en pr. modul, så de rager ind i kassen og igennem midterhullet på modulets ene gavl. I bund og på hver hylde har jeg i kassens åbning skruet kroge i, så jeg kan fastgøre hvert modul med en kort, kraftig elastik - også det foregår gennem modulets midterste hul.