Et korsformet læskur i model

Læskuret ved Knøsgaard Trinbræt.

Langs privatbanerne var det normalt med trinbrætter i nærheden af større gårde eller andre steder, hvor der ikke var basis for en egentlig station, men alligevel behov for jævnligt at kunne optage eller afsætte passagerer. Trinbrætter blev typisk etableret i forbindelse med en vejoverskæring, så det var enkelt for passagererne at transportere sig til og fra trinbrættet.

Ved et trinbræt var der næsten altid et læskur, så folk kunne sidde i læ for sol, regn og vind, mens de ventede på toget. Et trinbræt var også forsynet med et signal monteret på en stolpe af træ eller et stykke kasseret skinne, så de ventende kunne vise lokomotivføreren, at nogen skulle med toget. Konstruktionen kunne være et armsignal med en arm, der blev vippet fra lodret og op i vandret stilling, eller en skive der normalt var vendt parallelt med sporet, men som kunne drejes 90 grader for at standse toget. De ventende skulle selv stille signalet, og typisk var det sidste person i køen, der stillede signalet tilbage til udgangsstillingen.

I artiklen her vil jeg beskrive, hvordan jeg har lavet en model af læskuret på Knøsgaard trinbræt.

Læskuret ved Knøsgaard Trinbræt.
Læskuret ved Knøsgaard Trinbræt. Foto: Erik V. Pedersen

Læskurene kunne have forskellige udformninger, men ofte brugtes de såkaldt korsformede læskure. Som billederne her også viser, så bestod læskuret af fire vægge sat sammen, så de udgjorde et korsformet profil set ovenfra. Herpå monteredes et tag og langs alle væggenes flader var der opsat bænke. Herved kunne man sidde i læ og tørvejr, uanset hvorfra vinden blæste. Køreplanen var normalt ophængt i en ramme i læskuret og trinbrættets navn fremgik som regel af et skilt, der prydede tagets vindskeder.

Grundlaget for min model af et læskur er trinbrættet i Knøsgård, som lå på FFJ's vestlige strækning midt mellem Biersted og Aabybro stationer. Knøsgård findes stadig, men er snart opslugt af Aabybro, der er blevet udvidet en hel del mod øst i tiden mellem 2000 og 2015. Forbilledet for min model er forlængst gået tabt, men takket være fotografer som f.eks. Erik V. Pedersen og Holger B. D. Sørensen eksisterer der billeder af det, som historisk interesserede - og modelbyggere - kan glæde sig over.

Modellen
Grundplanet for læskuret er kvadratisk, og de bærende stolper står i kvadratets fire hjørner samt i dets midte - en kraftig rem forbinder hjørnestolperne, som derved danner en ramme på toppen af hjørnestolperne. Fire hovedspær udgår fra midterstolpen - de støttes af remmen lige over de fire hjørnestolper, men rager også ud over remmen og danner basis for et udhæng. I hvert af de fire afsnit, der opstår mellem hovedspærene, er monteret fire mindre spær, som går vinkelret på grundplanets sider. De mindre spær er i den ene ende fastgjort til hovedspærene, og i modsatte ende hviler de på remmen og rager som hovedspærene ud over remmen for at danne basis for et udhæng sammen med de fire hovedspær.

Undertaget var i virkeligheden lavet af brædder, der er sat sammen med fer og not - der er ikke brugt lægter, så undertaget hviler direkte på spærene. Overtaget var tagpap, som jeg efterligner på modellen med "englehud", der er kirurgisk papirtape fra 3M, som kan købes på apoteket.

Modellen har jeg lavet i Evergreen plastcard - både plader med brædderiller og strips i forskellige dimensioner til stolper, spær og brædder For at udregne korrekt dimension og udformning af delene har jeg støttet mig til billederne på siden her og vurderet bræddernes bredde og stolpernes dimensioner ved at sammenholde med standarddimensionerne for træ i byggemarkederne. Derefter har jeg brugt et CAD-program, hvor jeg har tegnet læskuret, og har på den måde fundet frem til læskurets dimensioner og tagets hældning. Herefter er spærkonstruktionen tegnet i detalje, så udformningen af hvert spærstykke har kunnet fastlægges.

Læskuret samlet og klar til lakering.
Min model af læskuret er her samlet og klar til lakering. Taget laves separat og monteres efter læskuret har fået farve.

Læskuret har jeg bygget sådan her:

 1. På en plade markeres de fem stolpers placering og gennemgående huller bores i en dimension, så stolperne netop lige kan sættes ned i hullerne.
 2. Afkort stolperne af Evergreen strips på 1,5x1,5mm - husk at lægge pladens tykkelse til stolpernes længde.
 3. Lav remmen af samme type strips og lim den ovenpå yderstolperne
 4. Udskær de fire vægge og rids brædderiller på begge sider. Foroven og forneden pålimes en 0,5x2,0mm strip på begge sider
 5. Lim væggene på mellem midterstolpen og hver sin yderstolpe
 6. Tilpas de fire hjørnespær af strips på 0,5x2,0mm og lim dem på
 7. Tilpas de fire sternbrædder af strips på 0,5x2,0mm og lim dem på
 8. Tilpas de 16 mellemspær af strips på 0,5x2,0mm og lim dem på
 9. Lav bænkene af strips på 0,5x2,0mm til sædet og 1,0x1,0mm til benene
 10. Lim bænkene til væggene og montér en 0,4x1,0mm strip som skyggeliste langs væggen lige over sædet
 11. Mal læskuret med airbrush - først med en grunder og dernæst med den afsluttende grønne
 12. Udskær de fire trekantede tagplader af 0,13mm Evergreen plastplade, og monter derefter strimler af "englehud" på.
 13. Mal undersiden af tagpladerne med en okkerbrun da overfladerne skal fremstå som ubehandlet træ
 14. Lim tagpladerne på læskuret
 15. Udskær 2,5mm brede strimler af "englehud" og sæt dem over samlingerne mellem de fire tagflader
 16. Nu tages læskuret op af pladen, der kan bruges som skabelon til at bore de huller, der skal til for at montere læskuret på modulet

Til limning af Evergreen-produkterne har jeg brugt UHU Plast Special modellbau kleber. Det er meget vigtigt at bruge så lidt lim som overhovedet muligt - der er intet der kan ødelægge indtrykket af en model som synlige limrester.

Læskuret spærkonstruktion er med for helhedens skyld.
Selv om spærkonstruktionen er ret skjult, når skuret er monteret på modulet, synes jeg den er vigtig at få med.
Læskurets bænke.
Læskurets bænke i nærbillede - her har jeg forsøgt at efterligne originalens benkonstruktion bedst muligt.
Læskurene hos Aalborg Privatbaner var alle malet grønne - sandsynligvis for at falde mere i et med omgivelserne på de dele af banen, der var tæt på bevoksning. Inden bemaling har jeg penslet med lunket vand iblandet en smule sulfo for at rengøre overfladen og sikre bedre vedhæftning for grunderen. Dernæst er skuret grundet med en grå primer, hvorefter den er malet med airbrush i den afsluttende grønne farve, der til sidst er dækket af et beskyttende lag mat klarlak.

Det kan være vanskeligt at få dækket alle overfalder på en model som læskuret med de mange kanter og hjørner i spærkonstruktionen og ved bænkene. Derfor har det været nødvendigt at give læskuret en afsluttende retouchering med pensel under bænkene. Her brugte jeg en pensel str. 3/0 og en maling blandet i samme blandingsforhold som jeg brugte til airbrush. Derved kunne jeg påføre meget små mængder maling lige nøjagtig der, hvor det var nødvendigt.

Taget
Undertaget for læskuret har jeg skåret ud som trekanter af 0,13mm Plastcard. Derefter har jeg beklædt den ene side med "englehud" skåret i strimler, så antallet passer med forbilledet. Strimlerne er monteret nedefra og hver af de efterfølgende strimler overlapper den foregående. Når alle strimler er monteret, males overfladen med en blanding af Nato sort og lys grå, som påføres med airbrush eller pensel - se blandingsforhold nedenfor. Til sidst forsegles overfladen med en mat klar lak. Bagsiden af trekanterne farvelægges med en okkerbrun, så overfladen fremstår som umalet. Da undersiden ikke er synlig, når skuret er monteret på et modul, har jeg undladt at lave brædderiller eller anden detaljering.

Tagpapmontage afsluttes.
Her er læskuret lakeret, taget er monteret og det afsluttende arbejde med tagpap i samlingerne mellem tagfladerne er igang.

Taget har jeg monteret med cyanoacrylat-lim, som jeg smurte på med en ispind, som jeg havde gjort meget spids. Jeg påførte kun limen på mellemspærene for den trekant, jeg skulle lime på. Når alle trekanter var limet fast, og limen var hærdet, brugte jeg igen den spidsede ispind til at komme lim i sprækkerne, hvor trekanterne støder op mod hinanden. Igen arbejdede jeg med en sprække ad gangen, og trykkede tagfalderne ned mod hovedspærene, indtil limen bandt.

Næste skridt var montage af de stimler "englehud", der afslutter samlingerne mellem tagfladerne. På forbilledet er samlingerne forstærket med brædder, inden tagpappet blev brændt på. Derfor satte jeg tre stykker "englehud" ovenpå hinanden, inden jeg skar strimler på 2,5mm, som jeg monterede over samlingerne. Første strimmel monterede jeg, så den gik hele vejen fra et hjørne, over toppen, og ned til modstående hjørne. I toppen opstod der to små folder, hvor strimlem blev bukket - dem trimmede jeg forsigtigt væk med en skarp hobbykniv. De to næste strimler blev monteret i toppen stødende op mod første strimmel, og ned til til hver sit hjørne. Som afslutning satte jeg et lille stykke enkelt-lags "englehud" på 2,5mm i bredden henover toppen, for at overlappe samlingen mellem første strimmel og de to efterfølgende. Alle strimler afkortedes ved hjørnerne, så de danner en spids ligesom undertaget. Efter endt montage blev strimlerne farvelagt på samme måde som resten af tagfladen.

Afsluttende detaljer
For at fuldende modellen, mangler jeg blot at lave "Knøsgaard"-skiltet og planchen med information fra Aalborg Privatbaner, der hænger indvendigt i læskuret. De er ikke på plads endnu, men vil blive lavet i Corel Draw og skrevet ud som dekaler hos decalprint.de. Dekalerne vil blive overført på små stykker 0,13mm Plastcard og limet fast på modellen.

Øverst ses læskuret monteret på mit halvfærdige modul med Knøsgaard trinbræt - et modul jeg aldrig er blevet helt tilfreds med. Det er påbegyndt i tiden før det blev besluttet at bruge skinner i code 55, så det er bygget med skinner i code 75. Landskabet ser også for ensartet og urealistisk ud, så derfor har jeg besluttet, at det hele laves om - kun modulkassen genbruges. Den nye version af Knøsgaard trinbræt vil selvfølgelig blive lavet med skinner i code 55, og landskabet vil jeg bygge op ved brug af en palette af landskabsmaterialer, så det kan fremstå mere naturligt med forskelligt ukrudt i grøfterne og flere nuancer i landskabet mv.

Oversigt over de vigtigste mål på modellen
Her en oversigt over de vigtigste mål i millimeter på min model skala 1:87 af det korsformede læskur på Knøsgaard trinbræt. Tegningen viser også, hvordan spærene er lagt ud
Farve på Aalborg Privatbaners læskure
4 dele 70.850 "Medium Olive" fra Vallejo
2 dele 71.050 "Light Grey" fra Vallejo
1 del 71.251 "Nato black" fra Vallejo
7 dele fortynder til acrylmaling
Farveblanding til tagpap
3 dele 71.251 "Nato black" fra Vallejo
1 del 71.050 "Light Grey" fra Vallejo
4 dele fortynder til acrylmaling
Farveblanding til underside af tag
1 del 70.856 "Ochre Brown" fra Vallejo
1 del fortynder til acrylmaling