Korrekt modelhastighed

DSC D 820 i høj fart på et modul

Ofte er modeller slet ikke indstillet med korrekt maksimalhastighed fra producentens side. Derfor ser man ofte, at modeltog kører urealistisk hurtigt, men det er heldigvis nemt at rette op på, hvis man kører digitalt. Her skriver jeg en smule om, hvordan jeg justerer et lokomotiv eller andet trækkraft ind. Beskrivelsen tager udgangspunkt i modeller i skala H0 med dekodere som er bygget til DCC-protokollen.

For at stille den korrekte modelhastighed på sit trækkraft må man først finde forbilledets korrekte, maksimale hastighed, og her støtter jeg mig som regel til www.jernbanen.dk. Der kan man finde den slags information og meget mere om det meste danske materiel.

Hvis jeg f.eks. skal justere den maksimale hastighed på en Scandia skinnebus, kan jeg på hjemmesiden se, at den type skinnebus havde en højeste hastighed på 75 km/t. Det er dog upraktisk at regne i km/t i model, så her konverterer jeg til s/m (sekunder pr. meter) med følgende formel, der er tilpasset modeller i skala H0 (1:87):

Vmodel = 87 * 3,6/Vprototype s/m

Ved at indsætte 75 på Vprototype's plads i formlen, finder vi frem til hvor mange sekunder, modellen skal bruge for at tilbagelægge en meter ved den hastighed, der svarer til 75 km/t for prototypen:

75 km/t, model = 87 * 3,6 / 75 s/m = 4,176 s/m

Det betyder, at jeg skal justere dekoderen, så modellen ved maksimal hastighed er ca. 4 sekunder om at tilbagelægge en meter.

Når et stykke trækkraft skal have sin maksimale hastighed justeret ind, så foregår det ved at ændre på værdien i dekoderens adresse CV05, som accepterer alle heltal fra 0 til 255. Forskellige modeller har forskellige karakteristika, så den korrekte værdi er individuel. Derfor skal man eksperimentere med forskellige værdier for CV05, indtil man rammer den korrekte maksimalhastighed for den konkrete model. Hvordan programmeringen skal udføres, afhænger af hvilken digital styreenhed, man bruger, så her må jeg henvise til manualen for styreenheden. Jeg bør måske også nævne, at CV05 bliver sat ude af spil, hvis man har konfigureret en individuel accelerationskurve for modellen.

Personligt foretrækker jeg iøvrigt fuld kontrol over mine modeller, når jeg kører med dem, så jeg vil ikke have dekoderen til at gøre modellens acceleration langsommere eller øge dens bremselængde. Derfor lægger jeg værdien 0 i CV03 og i CV04 som en del af min klargøring af nyt trækkraft. Det bevirker, at modellen nøje vil adlyde FREDi'ens drejeknap, så jeg selv er herre over acceleration og decelleration.