Ulf Holtrup

Ulf Holtrup

De som er bekendt med tidsskriftet "Signalposten", kender med stor sandsynlighed også til Ulf Holtrup. Som man kan læse af teksten nedenfor, der er skrevet af en god ven og klubkammerat til Ulf Holtrup, havde han en afgørende rolle i tilblivelsen af Signalposten som tidsskrift og i at gøre bladet respekteret som en meget nøjagtig og seriøs kilde til information om jernbaner i Danmark.