Sæbybanens lukning

Sæbybanens lukning

Forud for lukningen af Sæbybanen var der gået nogle år med at diskutere emnet imellem politikerne og i befolkningen. Banen havde alle odds imod sig, fordi materiellet og anlæggene var nedslidte, og det krævede en del kapital at forny det hele - kapital, som man ikke havde. Udsigten til at den økonomiske situation skulle forbedres var dårlig, fordi øget bilisme gjorde, at passagertallet faldt - det var ikke længere moderne at tage med banen, når man kunne køre "automobil".