Tjærepladsen i Sæby

Tjærepladsen

I Sæby har der ikke været bundgarnsfiskere, og det er derfor kun tov, som er blevet tjæret på tjærepladsen. Efter ca. 1955 blev området brugt til industri/beboelse. Dammen blev etapevis opfyldt nordfra, og tjærepladsen rykkede med syd på i takt med opfyldningen. Tjærepladsen var beliggende i længst tid på det sted, hvor kølehuset senere blev bygget (matr. nr. 42b og 42c). Den naturlige afgrænsning var altså - mod nordvest: en sti langs det inddæmmede område, mod nord: "Petroleumshuset" og mod øst: jernbanen. Tjærepladsen har muligvis også strukket sig til syd for den nuværende Gasværksvej.